KLASA WOJSKOWO – SPORTOWA NA POLICJI

Klasa wojskowo – sportowa mimo swej nazwy nie doskonali się wyłącznie na płaszczyźnie sportowej i wojskowej. W miniony piątek, 19 stycznia odbyła pierwsze zajęcia związane z poznawaniem zagadnień dotyczących pracy policji. Uczniowie przez ok. dwie godziny zaznajamiali się z charakterystyką Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu.

   Przewodnikiem była mł. asp. Anna Urbaniak, która przedstawiła klasie główne  zadania policji na poziomie powiatu. Uczniowie mieli okazję poznać m.in.: strukturę komendy powiatowej oraz elementy wyposażenia policjantów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się: izba zatrzymań, stanowisko kierowania monitoringiem miasta, badanie alkomatem oraz spotkanie z technikiem kryminalistyki, włącznie z badaniem linii papilarnych.

   Wizyta była pierwszym przedsięwzięciem w ramach współpracy „wojskowych” z  „Kopernika” z Komendą Powiatową Policji w Nowym Tomyślu. Kolejne, wspólne działania to m.in. prelekcja przedstawiciela policji dot. odpowiedzialności prawnej nieletnich i dorosłych oraz działania o charakterze  promocyjnym i prewencyjnym.

   W ramach wszechstronnego i wielopłaszczyznowego szkolenia klasy kolejnymi działaniami będą m.in.: zajęcia na obiektach 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu i Wędrzynie, szkolenie w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, zajęcia z zawodowymi ratownikami medycznymi, wizyta w placówkach Straży Granicznej w Świecku i Rzepinie, nawiązanie współpracy z Aeroklubem Poznańskim, Politechniką Poznańską, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu oraz udział w pokazie specjalistycznej, lotniskowej jednostki ratowniczej w Porcie Lotniczym „Ławica” w Poznaniu.