POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

27 kwietnia br. był bardzo ważną datą dla niemal osiemdziesięciu uczniów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu. Tego dnia bowiem w sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury odbierali świadectwo ukończenia szkoły. Uroczystość rozpoczęła się przekazaniem sztandaru Liceum w ręce pocztu sztandarowego uczniów klas drugich, który stanowią: chorąży Martin Stasik oraz asysta Weronika Bilewska i Karolina Szajek, w drugim składzie: chorąży Remigiusz Fornalik oraz asysta Joanna Hybiak i Wiktoria Lisek. Uczniowie stanowiący poczet sztandarowy klas trzecich: chorąży Artur Trębacz oraz asysta Julia Kolasińska i Emilia Werner, w drugim składzie: chorąży Bartosz Woźny oraz asysta Julia Karcz i Kamila Rugała otrzymali z rąk dyrektor Liceum Agnieszki Kaczmarek oraz przewodniczącego Rady Rodziców Leszka Fertiga podziękowania i nagrody za pełnienie tej zaszczytnej funkcji.

 Po powitaniu gości głos zabrała dyrektor Szkoły mgr Agnieszka Kaczmarek, która w swoim wystąpieniu podsumowała trzyletnią pracę absolwentów, m. in. pogratulowała osiągnięć w różnorodnych konkursach i znakomitych wyników sportowych.

W czasie uroczystości pożegnania absolwentów kilkakrotnie były chwile wzruszające i szczególne. Jedną z nich w czasie uroczystości było ogłoszenie Absolwenta Roku. Na miano to zasłużyła absolwentka klasy IIIB Marta Dębska. Tytuł Złotego Absolwenta Roku dała jej  średnia ocen z trzech lat 5,28. Marta Dębska została uhonorowana medalem ufundowanym przez Starostę Powiatu Nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego, a wręczonego przez Wicestarostę Leszka Kuczyńskiego. Szczególną chwilą był też moment przyznania przez Radę Pedagogiczną po raz pierwszy w „Koperniku” tytułu Złotego Absolwenta w kategorii aktywność społeczna. Z tego tytuł cieszył się Wiktor Kałek uczeń klasy III B, który dał się poznać jako niestrudzony w różnorodnych działaniach na rzecz innych i niezwykle oddany szkole młody człowiek. Dodatkową nagrodę dla Wiktora ufundowała współpracująca z „Kopernikiem” Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu. Wyróżnieni zaszczytnymi tytułami absolwenci otrzymali też upominki ufundowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Listy gratulacyjne otrzymali również rodzice Złotych Absolwentów.

Podczas uroczystości wręczono wiele nagród i wyróżnień. Świadectwa ukończenia Liceum z wyróżnieniem otrzymali: Natalia Kasperkiewicz, Michał Ratajczak, Aleksandra Wrembel, Marta Dębska, Emilia Skuza, Klaudia Kozłowska, Bartosz Nowak, Maja Dudek, Julia Szczesiak, Patrycja Komosińska, Karolina Słowińska, Aleksandra Wójta.

Warunkiem otrzymania tego świadectwa było uzyskanie na świadectwie ukończenia szkoły  średniej ocen co najmniej 4, 76.

Nagrodzone zostały też Wiktoria Brudło i Aleksandra Spychała za bardzo dobre wyniki  ze średnią ocen co najmniej 4,5.

Dyplomy uznania i nagrody za osiągnięcia sportowe otrzymali: Julia Karcz, Bartosz Nowak, Bartosz Woźny, Bartosz Czerniak, Dawid Dunaj, Piotr Mentlewicz, Jakub Brzozowski, Łukasz Liman, Patryk Judek.

Nagrodzeni zostali również absolwenci, którzy podczas trzyletniej nauki aktywnie działali w szkolnym zespole muzycznym „Kopernik Band” oraz w TV Kopernik: Miłosz Markiewicz, Kajetan Rusiecki, Aleksandra Wójta, Aleksandra Jędrzejczak, Adrianna Kaźmierczak, Jakub Borkiewicz, Julia Karcz.

Nie pozostali niezauważeni uczniowie, którzy w czasie trzyletniej nauki w Koperniku aktywnie działali w Samorządzie Szkolnym: Emilia Skuza, Julia Kolasińska, Wiktor Kałek, Miłosz Markiewicz, Kajetan Rusiecki, Zuzanna Półtoraczyk, Aleksandra Wójta, Adrianna Kaźmierczak, Joanna Chwirot.

Bardzo miłym akcentem było wystąpienie kierownika Oddziału Rejonowego PCK  Emilii Jarczyńskiej, która w imieniu Prezesa Oddziału Rejonowego PCK Jerzego Kimstacza oraz Polskiego Czerwonego Krzyża złożyła podziękowania za bezinteresowną pracę oraz ogromne zaangażowanie w akcje charytatywne organizowane nie tylko na terenie Szkoły oraz życzyła wchodzącym w dorosłość (absolwentom) spełnienia marzeń, realizacji zamierzonych celów i nieustającej siły w dalszym działaniu dla drugiego człowieka.

Uroczystość zakończył pożegnalny występ trzecioklasistów z zespołu muzycznego Kopernik Band: Miłosza Markiewicza, Aleksandry Wójta i Aleksandry Jędrzejczak.