Otwarcie nowoczesnej pracowni chemicznej w „Koperniku”.

W środę 12 września 2018 roku nastąpiło wyczekiwane przez wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych, czyli nowotomyskiego „Kopernika”, wielkie otwarcie nowoczesnej i w pełni wyposażonej pracowni chemicznej. Uroczyste przecięcie wstęgi poprzedziło wystąpienie dyrektor szkoły Agnieszki Kaczmarek, która powitała licznie przybyłych na tę uroczystość gości: Starostę Powiatu Nowotomyskiego- Ireneusza Kozeckiego, wicestarostę Powiatu Nowotomyskiego- Tomasza Kuczyńskiego, proboszcza parafii pw. Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy- ks. Kanonika Andrzeja Grabańskiego, Skarbnik Powiatu Nowotomyskiego- Agnieszkę Biegaj, Członków Zarządu Powiatu Nowotomyskiego- Adam Pilca i Lecha Sadowskiego, podinspektora Dariusza Kolanko z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu,  Marzenę Szułczyńską- prodziekan wydziału zamiejscowego Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji, Waleriana Silskiego – dyrektora powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Nowym Tomyślu, Emilię Jarczyńską- Kierownika Biura Oddziału Rejonowego PCK w Nowym Tomyślu, Marka Polcyna- dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej- Curie, Mirosławę Jurgę –wicedyrektora tejże szkoły, Elizę Bąblińską- Masztalerz – właścicielkę drukarni ”Kazimierz”, Elżbietę Helwing- dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi, Leszka Fertiga – Przewodniczącego Rady Rodziców ZSOiP.  Dyrektor A. Kaczmarek  szczególnie gorąco podziękowała Staroście i przedstawicielom Zarządu Powiatu Nowotomyskiego za przeznaczenie dla tego projektu w budżecie Starostwa odpowiednich środków finansowych. Słowa uznania popłynęły też do autorki projektu architekt Marii Pięty z Zakładu Usług Projektowych i Inwestycyjnych oraz kierownika budowy Zbigniewa Rościszewskiego, który przeprowadził prace remontowe.

      Po wystąpieniach znamienitych gości, uroczystym przecięciu wstęgi przez Starostę Ireneusza Kozeckiego ramię w ramię z dyrektor Agnieszką Kaczmarek oraz  przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego Remigiuszem Skrzypińskim, poświęceniu pracowni przez ks. Andrzeja Grabańskiego, sala została oddana we władanie uczniów i opiekunki pracowni, pani prof. Marii Chwalisz- Potrawiak. Swoje talenty i pasje uczniowie „Kopernika” zaprezentowali gościom od razu, przeprowadzając pokaz rozmaitych, bardzo widowiskowych doświadczeń. Poza tym uczniowie zaprezentowali możliwości interaktywnego monitora dotykowego.

      Nikogo chyba nie dziwi, że z gabinetu ucieszyli się szczególnie uczniowie z klas o profilu biologiczno- chemicznym. To oni, dzięki nowoczesnemu laboratorium, będą mogli samodzielnie wykonywać doświadczenia pozwalające lepiej zrozumieć trudne zagadnienia  chemii i przygotować się do zdawania na egzaminie maturalnym chemii w  zakresie rozszerzonym. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, jak istotne jest samodzielne robienie doświadczeń na lekcji. Uczeń przestaje być tylko biernym obserwatorem starań nauczyciela, staje się badaczem, rozwija swoje umiejętności praktyczne i zainteresowania. Dopiero kiedy można samemu przeprowadzić  eksperyment, rozwiązać problem dzięki doświadczeniom i sprawdzić prawdziwość podręcznikowych twierdzeń, chemia przestaje być nauką regułek i zapisem trudnych reakcji. Może się stać ekscytującą przygodą i prawdziwą życiową pasją.