Konkurs super klasa ruszył

Konkurs na najlepszą gablotkę wygrała 2b.