Niepodległa 3

Gra miejska „Niepodległa 3” to trzecia edycja imprezy historyczno-edukacyjnej, której organizatorami są Stowarzyszenie Patriotyczne Zbąszyń, Burmistrz Zbąszynia oraz Towarzystwo Działań Historycznych imienia Feliksa Pięty w barwach 57 Pułku Piechoty Karola II Króla Rumunii. Jej uczestnikami są dzieci, młodzież oraz dorośli- miłośnicy historii, ludzie aktywni i kultywujący tradycję swych małych ojczyzn.

W sobotę 3 listopada 2018 roku wzięła w niej udział po raz pierwszy reprezentacja nowotomyskiego Kopernika składająca się z sześciu uczniów klasy wojskowej. Rywalizacja 15 drużyn polegała na wypełnieniu zadań na 9 punktach kontrolnych znajdujących się na około 6 – kilometrowej trasie wytyczonej na terenie miasta Zbąszyń w określonym czasie. Ich wykonanie wymagało znajomości realiów zaboru pruskiego oraz czasu Powstania Wielkopolskiego. Aurę pruskiego drylu oraz powstańczego zapału potęgowały patrole wojskowe kontrolujące dokumenty oraz odgłosy zaciekłych walk, karabinowych i armatnich wystrzałów, uwijające się na ulicach sanitariuszki i patriotyczna muzyka rozbrzmiewająca w wyzwolonej części miasta. Wojskowi licealiści z Nowego Tomyśla musieli również wykazać się wiedzą teoretyczną, umiejętnościami ewakuacji rannego na noszach i udzielania mu pierwszej pomocy, strzelania z kbks-u, ckm-u oraz armaty, ale także topografii, musztry, śpiewu, gaszenia pożaru przy pomocy historycznego sprzętu oraz współdziałania w zespole.

Nasz udział w „Niepodległej 3” był niezwykle cennym doświadczeniem o charakterze patriotycznym i praktycznym. To jedno z wielu działań wynikających z założeń wychowawczych o charakterze patriotyczno-obronnym ze szczególnym ukierunkowaniem na lokalną historię. Szacunek do historii w ogóle, a szczególnie historii małych ojczyzn to jeden z filarów wychowawczych szkoły, a realizowanie go przez zabawę i aktywność fizyczną jest szczególnie atrakcyjne i skuteczne – powiedział Maciej Mendel opiekun „wojskowych” z nowotomyskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. M. Kopernika.