Wszystkie wpisy, których autorem jest kopernik

LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA

INFORMUJEMY, ŻE KOMISJA REKRUTACYJNA OPUBLIKOWAŁA LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSZYSTKICH OFEROWANYCH PROFILI

NA ROK SZKOLNY 2018/2019.

KAŻDA OSOBA ZNAJDUJĄCA SIĘ NA LIŚCIE ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA, KTÓRA DOSTARCZY KOMPLET DOKUMENTÓW, ZOSTANIE PRZYJĘTA DO SZKOŁY

WSZYSTKICH KANDYDATÓW PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU INFORMACJI O WYBORZE JĘZYKÓW OBCYCH

Informujemy, że zostaną utworzone wszystkie profile:

  • Klasa Hiszpańska „Cervantesa” (rozszerzenia – język hiszpański, geografia)
  • Klasa Wojskowo – Sportowa (rozszerzenia – geografia, wos)
  • Klasa Politechniczna „Kopernik” (rozszerzenia – matematyka, informatyka, fizyka)
  • Klasa Dziennikarska „Reporter” (rozszerzenia – język polski, historia, język angielski)
  • Klasa Biologiczno – Chemiczna „Linneusz” (rozszerzenia – biologia, chemia, język angielski)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą w Nowym Tomyślu na ulicy Tysiąclecia 6.

Czytaj dalej KLAUZULA INFORMACYJNA