CYTATY

.A cóż piękniejszego nad niebo,które przecież ogarnia wszystko co piękne?. . . A zatem, jeżeli godność nauk mamy oceniać według ich przedmiotu,to bez porównania najprzedniejszą z nich będzie ta, którą… nazywają astronomią.

 

Więź duchowa jest o wiele cenniejsza od bliskości fizycznej.

 

Co innego jest złośliwie krytykować i zaczepiać, a co innego poprawiać i błędy prostować, podobnie jak pochwały różnią się od pochlebstw.

 

Próżnowaniem poniża się dary natury.

 

Nie jest sprawą małej wagi uczynić jasnym to,co z racji swych właściwości pozostaje zasłonięte grubą mgłą niewiedzy.

 

Widzimy, że te kraje rozwijają się najbardziej, które mają dobrą monetę, upadają zaś i giną, które używają zlej.

 

Jeśli godność nauk oceniać mamy według ich przedmiotu, to bez porównania najpiękniejszą z nich będzie ta. którą jedni nazywają astronomią, inni astrologią, a wielu z dawniejszych – szczytem matematyki.
 
Krytyka jest mało użyteczna i nieowocnai zarozumialcem jest ten, kto woli odgrywać rolę raczej złośliwego krytyka niż twórcy.

 

Myśli uczonego są niezależne od osądu ogółu – ponieważ dążeniem uczonego, o ile tylko ludzkiemu rozumowi pozwala na to Bóg, jest szukanie we wszystkim prawdy.

 

Chociaż niezliczone są klęski, na skutek których zazwyczaj podupadają królestwa, księstwa i republiki, to jednak moim zdaniem najgroźniejsze są cztery: niezgoda, nadmierna śmiertelność, nieurodzaje i spadek wartości monety.