Menu Zamknij

Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski składa się z ośmiu osób wybieranych przez społeczność szkolną spośród uczniów pierwszych i drugich klas w demokratycznych wyborach. Do najważniejszych obowiązków samorządu należą: reprezentowanie społeczności uczniowskiej, czuwanie nad jej prawami i obowiązkami, realizacja zadań ujętych w planie pracy, organizacja uroczystości szkolnych, akcji charytatywnych oraz różnych form samokształcenia.
Samorząd uczniowski składa się z ośmiu osób wybieranych przez społeczność szkolną spośród uczniów pierwszych i drugich klas w demokratycznych wyborach. Do najważniejszych obowiązków samorządu należą: reprezentowanie społeczności uczniowskiej, czuwanie nad jej prawami i obowiązkami, realizacja zadań ujętych w planie pracy, organizacja uroczystości szkolnych, akcji charytatywnych oraz różnych form samokształcenia.

W samorządzie uczniowskim można pełnić następujące funkcje:​

 • przewodniczący(a),
 • z-ca przewodniczącego(ej),
 • skarbnik,
 • kronikarz,
 • sekretarz,
 • reporter,
 • promotor kultury.

Spośród licznych inicjatyw uwzględnionych w rocznym planie pracy członkowie Samorządu Uczniowskiego ze szczególnym zaangażowaniem wypełniają swoje obowiązki związane z:​

 • uroczystością pasowania uczniów klas pierwszych,
 • integracją klas pierwszych i rad klasowych,
 • kiermaszem używanych książek,
 • zażyłą współpracą z Domem Dziecka nr 1 w Poznaniu,
 • obchodami Dnia Chłopaka,
 • organizacją Dnia Edukacji Narodowej,
 • przygotowywaniem spotkań z emerytowanymi pracownikami szkoły,
 • obchodami Święta Zmarłych,
 • wystawami uczniowskich prac plastycznych,
 • promowaniem talentów uczniowskich,
 • organizacją Dnia Niepodległości,
 • akcją zbiórki żywności na rzecz osób potrzebujących,
 • wspieraniem osób niepełnosprawnych,
 • organizacją Wigilii dla bezdomnych i ubogich mieszkańców województwa wielkopolskiego (współpraca z Caritas przy Archidiecezji Poznańskiej),
 • konkursami na bożonarodzeniowy/ wielkanocny wystrój klas,
 • obchodami Święta Zakochanych, Dnia Wiosny, Dnia Tolerancji, Dnia Patrona,
 • organizacją szkolnego Dnia Kobiet i „Drzwi Otwartych”,
 • pożegnaniem absolwentów klas trzecich,
 • organizacją Dnia Sportu oraz Dnia Dziecka.

PRZEWODNICZĄCY
Remigiusz Skrzypiński

SKARBNIK

Zofia Chojnacka

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Filip Nawrocki

OPIEKUN
Agnieszka Elantkowska- Szymańska

CZŁONKOWIE


Oliwia Pustkowiak
Alicja Sokalla
Wiktoria Enenkiel
Siuzanna Hasparian
Liwia Luch
Magdalena Ciszewska
Julia Lisek
Zofia Kaczmarek
Gabriela Rożek
Antonina Rożek
Amelia Matuszak
Tobiasz Henicz
Karol Roszyk
Jagoda Prętka
Nicole Kuriata
Wojciech Karpowicz
Wiktoria Adamczak
Kinga Kucz
Adrianna Ruta
Klaudia Werkowska
Klaudia Krzyźlak