Patron MIKOŁAJ KOPERNIK

KALENDARIUM

„DE REVOLUTIONIBUS”

CYTATY

INSTRUMENTY ASTRONOMICZNE KOPERNIKA

Kim był Mikołaj Kopernik? Ten żyjący w latach 1473 -1543 wybitny polski astronom, matematyk, lekarz, prawnik, tłumacz poezji włoskiej i ekonomista, pochodził z rodziny wywodzącej się z mieszczan krakowskich. Urodzony w Toruniu studiował w Krakowie (1491 -95), następnie w Bolonii, Padwie i Ferrarze, gdzie w 1503 doktoryzował się z prawa kanonicznego. Po powrocie do Polski zamieszkał w Lidzbarku Warmińskim jako lekarz i sekretarz swojego wuja, Łukasza Watzenrode, biskupa warmińskiego.

W 1510 został kanonikiem warmińskim i zamieszkał we Fromborku, prowadził tam obserwacje astronomiczne i pisał swe główne dzieło. W czasie wojny polsko – krzyżackiej był zaangażowany w obronę Olsztyna (1520-1521). W latach 1517 -1526 publikował prace o reformie monetarnej, sformułował w nich prawo wypierania lepszego pieniądza przez gorszy (nazywane prawem Greshama – Kopernika).

Kopernik jako pierwszy w czasach nowożytnych opracował heliocentryczny model Układu Słonecznego (heliocentryczna teoria), model ten oparty był na trzech założeniach: planetybiegną po torach kolistych dookoła Słońca, Ziemia jest jedną z planet oraz Ziemia obraca się wokół własnej osi. Heliocentryczny model Kopernika opublikowany drukiem w dziele:”Derevolutionibus orbium coelestium” (O obrotach ciał niebieskich) w Norymberdze w roku jego śmierci, opracowany był ok. 20 lat wcześniej i pojawiał się w odpisach rękopisów lub skrótach już przed 1543.

Teoria Kopernika stała się podstawą rozwoju nauk ścisłych w okresie renesansu jej zwolennikami byli m.in. J. Kepler i Galileusz, jej idee w dziedzinie kosmologii rozszerzyli Thomas Digges (w Anglii) i Giordano Bruno (we Włoszech). Pomimo że dzieło Kopernika było dedykowane papieżowi Pawłowi III, zwolennicy idei Kopernikańskich popadali w konflikty z Kościołem, a samo dzieło w 1616 znalazło się na indeksie ksiąg zakazanych, skąd zostało usunięte w 1828. Doświadczalne potwierdzenie ruchu orbitalnego Ziemi uzyskano dopiero w latach 20. XVIII w., po odkryciu przez J. Bradleya aberracji astronomicznej.

Nasza szkoła już od 1973 roku nosi imię tego wybitnego astronoma. Przypomina nam o tym jego popiersie stojące w holu na parterze tuż obok sztandaru szkoły, a także Gabinet Kopernikański – jedna z najładniejszych sal szkolnych, będąca pracownią do nauki astronomii. Co roku organizowany jest uroczystość pod nazwą „Dzień Patrona”, mająca na celu upamiętnienie postaci Mikołaja Kopernika. Nie jest to nic w stylu sztywnego apelu. Gdyby tak było, już dawno znudziłby się nam zarówno nasz patron, jak i ów dzień. Na szczęście jest inaczej. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia z ubiegłorocznych obchodów.

Fakt, że nasza szkołą nosi imię M. Kopernika odegrał również fundamentalną rolę w historii powołania Powiatowego Klubu Astronomicznego Solaris NT, działającego przy naszej szkole. Klub ten skupia młodych ludzi, uczniów Liceum Ogólnokształcącego, obdarzonych pasją zgłębiania wiedzy astronomicznej, pragnących rozszerzać krąg miłośników tej dyscypliny.