Rekrutacja

KOPERNIK CZEKA NA CIEBIE !
JESTEŚ DLA NAS WAŻNY !
GWARANTUJEMY PRZYJĘCIE DO KLAS :
• HUMANISTYCZNEJ
• POLITECHNICZNEJ
• MILITARNO – SPORTOWEJ

SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA. MOŻESZ BYĆ JEDNYM Z NAS.
Jeśli jesteś uczniem ambitnym, aktywnym i twórczym, to KOPERNIK jest właśnie dla Ciebie. Spędź najbliższe trzy lata w środowisku, które wzmocni w TOBIE wszystkie TWOJE dobre strony. Chcemy być nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale też otwartego dialogu młodzieży z nauczycielami.
W roku szkolnym 2017/2018 GWARANTUJEMY :
– Rok szkolny 2017/2018 ROKIEM BEZ JEDYNEK. Każdy uczeń KOPERNIKA, który uzyska ocenę niedostateczną, będzie mógł tę ocenę poprawić. Jeżeli zrobi to w ciągu dwóch tygodni, ocena niedostateczna zostanie usunięta i nie będzie się liczyć w klasyfikacji ostatecznej. Dotyczy to wszystkich kategorii ocen i wszystkich przedmiotów.
– Indywidualizację nauczania sprowadzającą się między innymi do odkrywania i rozwijania talentów, zdolności, wyrównywania szans, ukierunkowywania ucznia, który nie poznał jeszcze swoich możliwości. Zagwarantujemy w planie lekcji trzy dni, w czasie których będziemy prowadzić : zajęcia wyrównawcze, zajęcia dla ucznia zdolnego oraz koła zainteresowań.
– Stworzenie szkoły uczącej się – nauczyciele będą aktywnie się szkolić (również dzięki pozyskanym funduszom), po to by uczniów intensywniej kształcić na lekcjach dzięki nowym metodom dydaktycznym. Szkoła ucząca się ma służyć odejściu od pisemnych zadań domowych, które (jak wskazują badania)nie dają w procesie nauczania żadnych efektów na rzecz bardziej atrakcyjnych dla ucznia form typu projekt, prezentacja multimedialna itp.
– Wzmocnienie aktywności samorządowej i społecznej uczniów, by mogli odczuć jeszcze bardziej, że mają wpływ na to, co dzieje się w ich szkole.
– Przyjazną atmosferę.
– Nowo wybrany dyrektor szkoły Agnieszka Kaczmarek zamierza zreformować „Kopernika”, by był szkołą nowoczesną i służył Wam jak najlepiej. .
– Uruchomienie programu „KOPERNIK – TWOJE DRZWI NA ŚWIAT”.
Polegać on będzie na organizacji raz w miesiącu dla wszystkich zainteresowanych uczniów naszej szkoły jednodniowych wyjazdów w ciekawe miejsca.
Nasze pierwsze trzy propozycje to :
– Wrzesień – Toruń – miasto Mikołaja Kopernika
– Październik – Gniezno, Biskupin, Wenecja – początki Polski
– Listopad – Warszawa – Centrum Nauki Kopernik + Łazienki Królewskie + wizyta w Sejmie
Propozycje następnych wyjazdów będą konsultowane z uczniami Kopernika.
– naukę programowania i drukowania 3D
Zmiany już się rozpoczęły. Śledź w najbliższym czasie naszą stronę i naszego facebooka. Będzie się działo!
ZAPRASZAMY DO SEKRETARIATU SZKOŁY !!!
TY JESTEŚ DLA NAS NAJWAŻNIEJSZY

DRODZY GIMNAZJALIŚCI
KOPERNIK – TWOJE DRZWI NA ŚWIAT

Idąc za tą myślą nasza szkoła od września uruchamia projekt „KOPERNIK – TWOJE DRZWI NA ŚWIAT”.
Polegać on będzie na organizacji raz w miesiącu dla wszystkich zainteresowanych uczniów naszej szkoły jednodniowych wyjazdów w ciekawe miejsca.
Nasze pierwsze trzy propozycje to :
1. Wrzesień – Toruń – miasto Mikołaja Kopernika
2. Październik – Gniezno, Biskupin, Wenecja – początki Polski
3. Listopad – Warszawa – Centrum Nauki Kopernik + Łazienki Królewskie + wizyta w Sejmie
Propozycje następnych wyjazdów będą konsultowane z uczniami Kopernika.

Przypominamy również, że  w sekretariacie szkoły cały czas można wybrać KOPERNIKA jaka szkołę pierwszego wyboru.

W roku szkolnym 2017/2018 GWARANTUJEMY :

 • Rok szkolny 2017/2018 ROKIEM BEZ JEDYNEK. Każdy uczeń KOPERNIKA, który uzyska ocenę niedostateczną, będzie mógł tę ocenę poprawić. Jeżeli zrobi to w ciągu dwóch tygodni, ocena niedostateczna zostanie usunięta i nie będzie się liczyć w klasyfikacji ostatecznej. Dotyczy to wszystkich kategorii ocen i wszystkich przedmiotów.
 • Indywidualizację nauczania sprowadzającą się między innymi do odkrywania i rozwijania talentów, zdolności, wyrównywania szans, ukierunkowywania ucznia, który nie poznał jeszcze swoich możliwości. Zagwarantujemy w planie lekcji trzy dni, w czasie których będziemy prowadzić : zajęcia wyrównawcze, zajęcia dla ucznia zdolnego oraz koła zainteresowań.
 • Stworzenie szkoły uczącej się – nauczyciele będą aktywnie się szkolić (również dzięki pozyskanym funduszom), po to by uczniów intensywniej kształcić na lekcjach dzięki nowym metodom dydaktycznym. Szkoła ucząca się ma służyć odejściu od pisemnych zadań domowych, które (jak wskazują badania)nie dają w procesie nauczania żadnych efektów na rzecz bardziej atrakcyjnych dla ucznia form typu projekt, prezentacja multimedialna itp.
 • Wzmocnienie aktywności samorządowej i społecznej uczniów, by mogli odczuć jeszcze bardziej, że mają wpływ na to, co dzieje się w ich szkole
 • Przyjazną atmosferę

 

ZAPRASZAMY DO SEKRETARIATU SZKOŁY !!!
KAŻDA GALAKTYKA WSKAŻE CI KOPERNIKA

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych

im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu

ogłasza nabór do klas pierwszych

na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 jest realizowana za pomocą elektronicznego systemu.
Adres internetowy elektronicznego systemu naboru:

https://powiatnowotomyski.edu.com.pl/Kandydat

 Kandydaci  mogą rejestrować się w systemie

od 22.05.2017 r. do 09.06.2017 r. do godz. 15.00.

TERMINY REKRUTACJI 2017-2018

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,
ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

PROFILE KLAS

Klasa militarno – sportowa czeka !
 • dołącz do grupy ludzi z pasją
 • klasa militarna to pomysł na przyszłość – zostań jej uczniem i realizuj swoje pasje
 • pasja, przygoda, profesjonalizm – dołącz do ekipy tych, którzy chcą być aktywni i bogatsi o wyjątkowe doświadczenia
 • myślisz o pracy w służbach mundurowych ? – pomożemy Ci zrealizować plany i marzenia.
Oto nasze propozycje :
 • szkolenia strzeleckie i taktyczne
 • kursy z udziałem zawodowców
 • wizyty w jednostkach wojskowych, policji, straży pożarnej
 • kurs ratownictwa medycznego
 • ochrona przed bronią masowego rażenia
 • przygotowanie do służby w Narodowych Siłach Rezerwy, Wojskach Obrony Terytorialnej oraz aplikowania do szkół wojskowych
 • turystyka militarna