Samorząd

Skład Samorządu Uczniowskiego – kadencja 2018/2019:

Remigiusz Skrzypiński- przewodniczący
Zofia Chojnacka- skarbink
Filip Nawrocki- zastępca przewodniczącego 
Oliwia Pustkowiak
Alicja Sokalla
Wiktoria Enenkiel
Siuzanna Hasparian
Liwia Luch
Magdalena Ciszewska
Julia Lisek
Zofia Kaczmarek 
Gabriela Rożek 
Antonina Rożek 
Klaudia Werkowska 
Klaudia Krzyźlak
Amelia Matuszak
Tobiasz Henicz 
Karol Roszyk
Jagoda Prętka
Nicole Kuriata
Wojciech Karpowicz
Wiktoria Adamczak
Kinga Kucz
Adrianna Ruta
opiekun: Agnieszka Elantkowska- Szymańska

Samorząd uczniowski składa się z ośmiu osób wybieranych przez społeczność szkolną spośród uczniów pierwszych i drugich klas w demokratycznych wyborach. Do najważniejszych obowiązków samorządu należą: reprezentowanie społeczności uczniowskiej, czuwanie nad jej prawami i obowiązkami, realizacja zadań ujętych w planie pracy, organizacja uroczystości szkolnych, akcji charytatywnych  oraz różnych form samokształcenia.

W samorządzie uczniowskim można pełnić następujące funkcje:

 • przewodniczący(a),
 • z-ca przewodniczącego(ej),
 • skarbnik,
 • kronikarz,
 • sekretarz,
 • reporter, 
 • promotor kultury.

Do najważniejszych obowiązków Prezydium Samorządu Uczniowskiego należą: reprezentowanie społeczności uczniowskiej, czuwanie nad jej prawami i obowiązkami, realizacja zadań ujętych w rocznym planie pracy; organizacja uroczystości szkolnych, akcji charytatywnych  oraz różnych form samokształcenia. Realizując plan pracy Samorząd Uczniowski współpracuje z instytucjami działającymi na terenie gminy, powiatu i województwa,  szkolnymi kołami zainteresowań oraz samorządami klasowymi. Spośród licznych inicjatyw uwzględnionych w rocznym planie pracy członkowie Samorządu Uczniowskiego ze szczególnym zaangażowaniem wypełniają swoje obowiązki związane z:

 • uroczystością pasowania uczniów klas pierwszych,
 • integracją klas pierwszych i rad klasowych,
 • kiermaszem używanych książek,
 • zażyłą współpracą z  Domem Dziecka nr 1 w Poznaniu,
 • obchodami Dnia Chłopaka,
 • organizacją Dnia Edukacji Narodowej,
 • przygotowywaniem spotkań  z emerytowanymi pracownikami szkoły,
 • obchodami Święta Zmarłych,
 • wystawami  uczniowskich prac plastycznych,
 • promowaniem talentów uczniowskich,
 • organizacją Dnia Niepodległości,
 • akcją zbiórki żywności na rzecz osób potrzebujących,
 • wspieraniem osób niepełnosprawnych,
 • organizacją  Wigilii dla bezdomnych i ubogich mieszkańców województwa wielkopolskiego (współpraca z Caritas przy Archidiecezji Poznańskiej),
 • konkursami na bożonarodzeniowy/ wielkanocny  wystrój klas,
 • obchodami  Święta Zakochanych, Dnia Wiosny, Dnia Tolerancji, Dnia Patrona,
 • organizacją szkolnego Dnia Kobiet i „Drzwi Otwartych”,
 • pożegnaniem absolwentów klas trzecich,
 • organizacją Dnia Sportu oraz Dnia  Dziecka.