Samorząd

Skład Samorządu Uczniowskiego – kadencja 2017/2018:

Nicole Kuriata kl. 2a
Zuzia Półtoraczyk kl. 3a
Miłosz Markiewicz kl. 3a
Emilia Skuza kl. 3b
Wiktor Kałek kl. 3b
Aleksandra Wójta kl. 3c 
Adrianna Kaźmierczak kl. 3c
Joanna Chwirot kl. 3c
Remigiusz Skrzypinski kl. 1a
Adrianna Ruta kl. 1a
Weronika Kaczmarek kl. 2b
Zofia Chojnacka kl. 2b
Lena Ciereszko kl. 3a
Marta Fabian kl. 3a
Wiktoria Enkiel kl. 2b
Antonina Rożek kl. 2b
Tobiasz Henicz kl. 2b
opiekun: Agnieszka Elantkowska- Szymańska

Samorząd uczniowski składa się z ośmiu osób wybieranych przez społeczność szkolną spośród uczniów pierwszych i drugich klas w demokratycznych wyborach. Do najważniejszych obowiązków samorządu należą: reprezentowanie społeczności uczniowskiej, czuwanie nad jej prawami i obowiązkami, realizacja zadań ujętych w planie pracy, organizacja uroczystości szkolnych, akcji charytatywnych  oraz różnych form samokształcenia.

W samorządzie uczniowskim można pełnić następujące funkcje:

 • przewodniczący(a),
 • z-ca przewodniczącego(ej),
 • skarbnik,
 • kronikarz,
 • sekretarz,
 • reporter, 
 • promotor kultury.

Do najważniejszych obowiązków Prezydium Samorządu Uczniowskiego należą: reprezentowanie społeczności uczniowskiej, czuwanie nad jej prawami i obowiązkami, realizacja zadań ujętych w rocznym planie pracy; organizacja uroczystości szkolnych, akcji charytatywnych  oraz różnych form samokształcenia. Realizując plan pracy Samorząd Uczniowski współpracuje z instytucjami działającymi na terenie gminy, powiatu i województwa,  szkolnymi kołami zainteresowań oraz samorządami klasowymi. Spośród licznych inicjatyw uwzględnionych w rocznym planie pracy członkowie Samorządu Uczniowskiego ze szczególnym zaangażowaniem wypełniają swoje obowiązki związane z:

 • uroczystością pasowania uczniów klas pierwszych,
 • integracją klas pierwszych i rad klasowych,
 • kiermaszem używanych książek,
 • zażyłą współpracą z  Domem Dziecka nr 1 w Poznaniu,
 • obchodami Dnia Chłopaka,
 • organizacją Dnia Edukacji Narodowej,
 • przygotowywaniem spotkań  z emerytowanymi pracownikami szkoły,
 • obchodami Święta Zmarłych,
 • wystawami  uczniowskich prac plastycznych,
 • promowaniem talentów uczniowskich,
 • organizacją Dnia Niepodległości,
 • akcją zbiórki żywności na rzecz osób potrzebujących,
 • wspieraniem osób niepełnosprawnych,
 • organizacją  Wigilii dla bezdomnych i ubogich mieszkańców województwa wielkopolskiego (współpraca z Caritas przy Archidiecezji Poznańskiej),
 • konkursami na bożonarodzeniowy/ wielkanocny  wystrój klas,
 • obchodami  Święta Zakochanych, Dnia Wiosny, Dnia Tolerancji, Dnia Patrona,
 • organizacją szkolnego Dnia Kobiet i „Drzwi Otwartych”,
 • pożegnaniem absolwentów klas trzecich,
 • organizacją Dnia Sportu oraz Dnia  Dziecka.