SEMINARIUM ASTRONOMICZNE

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika
w Nowym Tomyślu zaprasza do udziału w „Seminarium Astronomiczno-Geograficznym”. Tematyka seminarium została w tym roku poszerzona o zagadnienia z zakresu geografii. Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów astronomii, astronautyki i nauk geograficznych.

Konkurs obejmuje swoim zasięgiem młodzież uczącą się w szkołach na terenie powiatu nowotomyskiego na dwóch poziomach:  gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Konkurs odbędzie się 11 grudnia 2017r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika na ul. Tysiąclecia 6.

Patronat nad seminarium objął Starosta Nowotomyski Pan Ireneusz Kozecki.

Nauczycielami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie Seminarium są; Daria Bąkowska nauczycielka geografii i Marek Tudorowski nauczyciel matematyki. Termin przesyłania prac konkursowych: do 30 listopada 2017r.

 Regulamin konkursu w załączeniu.

REGULAMIN