UBEZPIECZENIE

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły ubezpieczeni są w Avivie.
Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów.
W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony zobowiązany jest:

– Poinformować o zajściu dyrekcję szkoły,- starać się o złagodzenie skutków wypadku poddając się niezwłocznie opiece lekarskiej oraz wypełniając zalecenia lekarza,                                          – niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, powiadomić Avivę o zajściu nieszczęśliwego wypadku kontaktując się z agentem ubezpieczeniowym, a gdyby zachowanie tego terminu było niemożliwe – w ciągu 7 dni od daty ustania przyczyny uniemożliwiającej powiadomienie w terminie.”

Zapis ten jest ujęty w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

Poniższy link  ułatwi kontakt do agenta w przypadku zaistniałego zdarzenia:

https://www.aviva.pl/agent/316158/

 

Aviva dla uczniów i przedszkolaków – ulotka informacyjna

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW dla uczniów

Postanowienia_dodatkowe – zmiany dla OWU

RODO Obowiązek informacyjny – ubezpieczenie grupowe

Tabele procentowego uszczerbku na zdrowiu