PROTEST SPOŁECZNOŚCI KOPERNIKA I JEGO PRZYJACIÓŁ

Nowy Tomyśl, 11 stycznia 2019 r.

Pan

Andrzej Wilkoński

Przewodniczący Zarządu

Powiatu Nowotomyskiego

 

Protest Społeczności „Kopernika” i jego Przyjaciół  

Projekt Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego skierowany do radnych dnia 9 stycznia 2019 roku, dotyczący zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2019 roku Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu, może osobom niezorientowanym wydawać się zamiarem sprzyjającym naszej Szkole. Społeczność „Kopernika” i jego Przyjaciele nie mają wątpliwości, że dla osiągnięcia takiego odbioru owo sformułowanie było przemyślane, a więc zamierzone. To posunięcie może skutkować w rzeczywistości w dalszych krokach likwidacją naszej Szkoły, czyli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu. W zamian próbuje się oferować włączenie „Kopernika” – nazywanego  w uchwale – Liceum Ogólnokształcącym nr 1do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu.  Oznacza to pozbawienie naszej Szkoły autonomii. Nie zgadzamy się na takie niekorzystne konsekwencje likwidacji LO w „Staszicu”. Chcemy, by nasza Szkoła była jednostką w pełni autonomiczną jak do tej pory. Nie chcemy zatracić swojej tożsamości i funkcjonować pod szyldem Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica. Nie godzimy się na likwidację najstarszej w powiecie i bardzo zasłużonej Szkoły, która tworzy historię naszego powiatu, wykształciła kilka pokoleń, spośród których wielu absolwentów wpływało i wpływa na rozwój naszej społeczności lokalnej.

Dodatkowo, pragniemy zauważyć, że względy demograficzne i ekonomiczne, na które powołano się w uzasadnieniu do projektu uchwały, są argumentami bez pokrycia w rzeczywistości. Świadczy o tym chociażby brak odniesień do jakichkolwiek danych. Same hasła to za mało, by traktować uzasadnienie jako logiczny i merytoryczny wywód.

Protestujemy przeciwko tej formie i tym metodom reorganizacji sieci szkół. To działanie, w którym jego pomysłodawcy pominęli społeczność „Kopernika”. Nie przeprowadzono konsultacji ze środowiskiem szkoły: dyrekcją, radą pedagogiczną, rodzicami, związkami zawodowymi i wreszcie uczniami, którzy świadomie podjęli decyzję o podjęciu nauki w tej szkole. Informacje o projekcie tej uchwały dotarły do szkoły w wersji nieoficjalnej dnia 9 stycznia br. Została zupełnie pominięta praca nad zmianą wizerunku szkoły podjęta  pierwszego września 2017 roku. A przecież właśnie w roku szkolnym 2017/2018 w ciągu zaledwie dziesięciu miesięcy wytężonej pracy nauczycieli, uczniów i ich rodziców przywrócono jej należny szacunek i poziom. Dostrzegli ten fakt mieszkańcy powiatu nowotomyskiego i nie tylko. Nie chcieli go uznać i nadal nie chcą przeciwnicy szkoły, którzy zostali zaskoczeni tak dobrym naborem. Nieuzasadniona uchwała likwidująca tak naprawdę Szkołę, sesja rady powiatu odbywająca się bez wcześniejszych dyskusji czy zwołanej właściwej komisji rady, a czyżby zorganizowana celowo w czasie ferii i urlopu dyrektora, pokazuje prawdziwe intencje inicjatorów. Jesteśmy pewni, że te działania wynikają z obawy przed tym, że skoro tyle osiągnięto po zaledwie dziesięciu miesiącach pracy, to nabór po kolejnym roku mógłby zupełnie zniweczyć plany likwidacji „Kopernika” bądź plany włączenia go do Zespołu Szkół Nr 2.

Nie jesteśmy zainteresowani rozgrywkami politycznymi. Chcemy spokojnie pracować. Zgadzamy się całkowicie z koncepcją podziału kompetencji szkół na szkoły branżowe, technika i licea ogólnokształcące. Łączenie szkół w tym przypadku w jedną jednostkę jest działaniem absolutnie złym, bo niepopartym racjonalnymi argumentami.

Przytoczone powyżej działania wyglądają na kolejną próbą celowego wywołania zamieszania poprzez wysłanie informacji w czasie rekrutacji, że  „Kopernika” zamykają, likwidują, że wchłonie go „Staszic”, czego doświadczamy od kilku lat. Te nieprzychylne działania skutecznie wpływają na wyniki naboru. Nigdy nie atakowaliśmy innych szkół, wręcz wymagaliśmy od naszych uczniów, by nie odpowiadali na agresję agresją, której doświadczali niejednokrotnie. Konkurencyjność jest motorem rozwoju, ale pod warunkiem, że jest ona zdrowa. Uczniowie muszą mieć prawo wyboru.

Nie chcemy szkodzić, ale chcemy, by i nam nie szkodzono.

Dla nas, Społeczności „Kopernika” i jego Przyjaciół największą wartością jest dobro ucznia i możliwość kształcenia młodych Polaków w poczuciu stabilizacji i bezpieczeństwa. Tego typu działania są całkowitym zaprzeczeniem tej idei, której filarem jest uczciwy i partnerski dialog, a nie działania destrukcyjne, których doświadczamy w stosunku do Szkoły.

Wobec powyższego, żądamy wycofania się z nieuzasadnionego zamierzenia włączenia Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu do Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu. Żądamy wycofania się z planowanych zmian dot. reorganizacji pozbawiającej autonomii „Kopernika”, co wynika z uzasadnienia. Żądamy autonomii Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika. Jednocześnie zapewniamy o naszym pełnym zaangażowaniu w racjonalną restrukturyzację liceów ogólnokształcących w powiecie nowotomyskim. Wyrażamy również gotowość do podjęcia rozmów i stosownych działań w celu zapewnienia młodzieży powiatu nowotomyskiego odpowiednich warunków nauki, zgodnie z ich potrzebami w murach „Kopernika”.

Protest został oddany wraz z petycją do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dnia 15.01.2019 r. o godzinie 10.48. 
Pisma te zostały skierowane również do Przewodniczącej Rady Powiatu Nowotomyskiego Pani Renaty Gruszki.                                                                                  

           

 

Do Rodziców, Absolwentów, Przyjaciół i wszystkich Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego nr 1  im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu

Po raz kolejny zwracamy się z prośbą o wsparcie naszego i Waszego „Kopernika”. Z informacji, które można zweryfikować na stronie powiatu nowotomyskiego, wynika, że w najbliższym czasie ma zostać podjęta uchwała, której skutki przewidują włączenie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika do Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica. Nie godzimy się na tego typu reorganizację. „Kopernik” jest dla nas miejscem wyjątkowym pod każdym względem i musi pozostać szkołą autonomiczną, niezależną. Protestujemy przeciwko takim rozwiązaniom. Treść protestu jest dostępna w sekretariacie szkoły.

Zachęcamy wszystkich do okazania wsparcia i składania podpisów w sekretariacie szkoły 
od poniedziałku do wtorku w godzinach 8.00 – 21.00 (pomimo trwających ferii), w środę 
od 8.00 – 10.00 (sesja odbędzie się właśnie tego dnia o 13.00).

Rada Pedagogiczna Rodzice

 PS Dla wygody, jeśli ktoś z Państwa chciałby zebrać kilka podpisów, może wydrukować załączoną listę i przynieść do sekretariatu.

ZAŁĄCZNIK

Wigilia dla potrzebujących 2018 r

Już po raz kolejny licealiści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. M. Kopernika  w Nowym Tomyślu wzięli aktywny udział w akcji charytatywnej „Wigilia dla potrzebujących”  zainicjowanej kilkanaście lat temu przez XI Liceum Ogólnokształcące z Poznania. Liczba beneficjentów akcji przez kolejne lata rozrosła się i z pomocą licealistom ruszyła Caritas Archidiecezji Poznańskiej oraz wiele poznańskich szkół. Kilka lat temu do tej szlachetnej inicjatywy dołączyli licealiści z Kopernika. Przygotowania do tegorocznej wigilii rozpoczęły się już we wrześniu od spotkania dyrektorów szkół, szkolnych koordynatorów z przedstawicielami Caritas. Na tym spotkaniu określono zadania dla poszczególnych podmiotów biorących udział w tegorocznej wigilii.

Nasza szkoła otrzymała zadanie zebrania ryżu, pakowania paczek dla potrzebujących w dniu 21 grudnia oraz obsługi trzech stołów w dniu 24 grudnia . Do końca października szkolny koordynator Jacek Stępniewski miał zadanie skompletować wolontariuszy potrzebnych do obsługi ww. wydarzenia. Szkoła nasza wywiązała się z zadań określonych przez organizatorów wzorowo. Czytaj dalej Wigilia dla potrzebujących 2018 r